Over MGM.

Inzamelen, sorteren en bewerken van bedrijfsafval

  • profiel-header-03

  • profiel-header-02

  • profiel-header-01

MGM: Professioneel en betrouwbaar

MGM Services is het resultaat van een fusie tussen een aantal gespecialiseerde afvalbewerkers die actief zijn in Midden Nederland. In MGM zijn de know-how en de jarenlange ervaring van deze bedrijven gebundeld. In MGM is meer dan 100 jaar afvalverwerkingervaring en archiefvernietiging geconcentreerd!

MGM levert integrale afvalzorg: al uw bedrijfsafvalstromen worden in goede banen geleid. Bij MGM heeft u één aanspreekpunt voor restafval, metaalafval, oud papier en chemisch afval. Daarnaast heeft MGM een afdeling die zich bezig houdt met de vernietiging van vertrouwelijke gegevensdragers.

Archiefvernietiging

Bij MGM wordt uw archief volgens een gecertificeerde procedure vernietigd. Van inzamelen tot transporteren en Vernietigen. Wij werken volgens de strengste Europese normen.

Afvalmanagement

De specialisten van MGM adviseren u over de optimale oplossing voor het verwerken van uw afval. De afvalstoffen administratie betreffende uw afval- en reststromen kunnen wij faciliteren.

Archiefopslag

Van de binnenkomende en uitgaande verwerking in de postkamer tot het digitaliseren en archiveren: we behandelen uw documenten veilig, deskundig en vertrouwd.

Het inzamelen, sorteren en bewerken van bedrijfsafval

Papier- en kartonafval

Inzamelen
Oud papier is betrekkelijk volumineus. Opslag en transport vereisen aparte technieken en systemen. MGM Afvalmanagement heeft in de loop der jaren een breed scala aan inzamelsystemen ontwikkeld, variërend van kleine rolcontainers tot complete persinstallaties die ter plekke het vrijgekomen papier comprimeren en voor transport geschikt maken.

Bewerken
Papier dat door MGM is ingezameld wordt na weging gestort en zonodig gesorteerd. Vervolgens wordt het papier volledig automatisch geperst tot balen welke worden opgeslagen tot ze voor verder transport naar binnen- en buitenlandse fabrieken worden verladen.

Besparen
Gescheiden inzameling van papier door MGM geeft niet alleen een besparing op het milieu. Ook op uw afvalkosten vindt een besparing plaats. Door passende inzamelsystemen, goede prijsafspraken en prima service wordt afval scheiden met MGM een lonende zaak.

Metalen

In de metaalindustrie komen verschillende afvalstromen vrij. Aan de ene kant is dat het goed recyclebare en vaak waardevolle metaalafval. Aan de andere kant komt er ook veel gevaarlijk afval vrij zoals boor- en snijolie-emulsies, spoelbaden voor oppervlaktebehandeling, verfresten en filtermatten. Voor de inzameling van al deze stromen beschikt MGM over de juiste inzamel- en bewerkingsmogelijkheden.

Inzamelen
Voor opslag en transport van metaal afvallen beschikt MGM over verschillende soorten containers. Deze variëren van kleine containers voor productiebedrijven met een grote verscheidenheid aan metaalafval tot vloeistofdichte containers voor opslag en transport van metaalafval waarin zich nog resten van boor- of snijolie bevinden. Ook plaatsen wij grote afzetcontainers waarin grote hoeveelheden materiaal passen. Voor de inzameling van gevaarlijk afval worden vanzelfsprekend speciale inzamelmiddelen ingezet.

Bewerken
Na de inzameling worden de door de overheid verplichte controles en wegingen uitgevoerd. Daarna worden alle gegevens voor het gevaarlijk afval aangeboden aan het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA), conform de eisen, gesteld in de Wet Milieubeheer.
Voor de verwerking wordt de zuiverheid van afvalstoffen gecontroleerd. De mate van zuiverheid bepaalt of en hoe een stof verder kan worden verwerkt (hergebruik, recycling, verbranding of inzet als secundaire brandstof). De ingezamelde afvalstromen worden zoveel als mogelijk geschikt gemaakt voor recycling.

Kunststoffen

Inzamelen
Opslag en transport van kunststof vereisen aparte technieken en systemen. MGM Afvalmanagement heeft in de loop der jaren een breed scala aan inzamelsystemen ontwikkeld, variërend van kleine rolcontainers tot complete persinstallaties die ter plekke het vrijgekomen kunststof comprimeren en voor transport geschikt maken. Afhankelijk van het soort kunststof, de vorm heeft MGM voor u het optimale inzamelsysteem. Speciaal voor de inzameling van kunststoffolie en EPS (‘piepschuim’) werkt MGM met de ‘knapzak’® waarbij op simpele wijze en vrijwel zonder kosten uw folieafval gescheiden van de restafvalstroom kunt inzamelen.

Bewerken
Voor zuivere thermoplastische kunststofafvalstromen die in voldoende grote hoeveelheden vrijkomen, is meestal hergebruik mogelijk Folie wordt bijvoorbeeld in balen geperst en afgevoerd naar kunststofindustrieën voor hergrannulering en hergebruik. Gemengde kunststoffen met een voldoende hoge calorische waarde, lage asrest en laag chloorgehalte kunnen na bewerking worden ingezet als vervangingsbrandstof.

Gevaarlijk afval

Inzamelen
Gevaarlijk afval dat in kleine hoeveelheden vrijkomt wordt ingezameld in milieuboxen. Inzameling geschiedt in principe in een vaste frequentie. Bij afwijkende, grotere, hoeveelheden zijn in overleg andere inzamelmiddelen en inzamelingoplossingen beschikbaar.

Bewerken
Na de inzameling worden de door de overheid verplichte controles en wegingen uitgevoerd. Daarna worden alle gegevens voor het gevaarlijk afval aangeboden aan het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA), conform de eisen, gesteld in de Wet Milieubeheer
Voor de verwerking wordt de zuiverheid van afvalstoffen gecontroleerd. De mate van zuiverheid bepaalt of en hoe een stof verder kan worden verwerkt (hergebruik, recycling, verbranding of inzet als secundaire brandstof). De ingezamelde afvalstromen worden zoveel als mogelijk geschikt gemaakt voor recycling.

Fotochemisch afval

Chemisch afval ontstaat bij alle bedrijven. Voorbeelden zijn verfresten, TL-buizen, batterijen, lijm en toners. MGM kan al deze afvalstoffen inzamelen. Wij zorgen voor aangepaste verpakkingen en speciale transportmiddelen die een betrouwbaar vervoer van uw bedrijf naar de verwerkingsinrichting garanderen.

Speciaal voor de grafische industrie heeft MGM een dienstenpakket voor het fotochemisch afval, zoals ontwikkelaar,ontwikkelvloeistof voor offsetplaten, overige vloeistoffen: voorbad, stopbad, omkeerbad, activator, stabilizer, conditioneerbad, slotbad, residuen en slibben: indampresidu, slib van zilverterugwinning, metaalhoudend slib van de verwerking van vloeibaar fotografisch afval en emulsieresten.

Reststoffen

Elk bedrijf heeft zijn eigen specifieke afvalproducten. Die moeten volgens de milieuwetgeving gescheiden ingezameld worden. MGM verhuurt allerlei soorten containers, waardoor we voor uw afval altijd de beste oplossing in huis hebben.

Heeft u zich wel eens afgevraagd hoe hoog de inzamelingskosten van uw bedrijfsafval zijn? Door een gunstig contract kunt u wellicht deze kosten verlagen. MGM geeft u graag een prijsvergelijking. Daarnaast levert MGM innovatieve en betrouwbare milieuoplossingen voor al uw afvalproblemen. Denkt u eens aan gescheiden inzameling van uw bedrijfsafvalstromen. Zowel grote als kleine organisaties zoeken en ontdekken steeds meer de financiële en milieuvoordelen van het gescheiden aanbieden van afval.

Werken bij MGM

We zijn op zoek naar nieuwe collega’s

Wij zijn altijd op zoek naar ervaren chauffeurs. Voor vrijblijvende informatie stuurt u een e-mail via onderstaande knop.
Meer info

MGM Services bestaat uit:

Back to Top